Bao jumbo đai choàng đáy

Bao jumbo đai choàng đáy

Bao jumbo đai choàng đáy được ứng dụng cho những thiết kế bao đựng với tải trong cao, sản phẩm có tỷ trọng riêng lớn. Hệ thống đai choàng đáy sẽ chịu lực cho thân bao.

CẤU TẠO BAO JUMBO ĐAI CHOÀNG ĐÁY

Được làm từ vải PP dệt (polypropylen) gồm 4 phần chính:

  • Thân bao: Tùy theo tính chất hàng hóa chứa đựng trong bao sẽ quyết định vải thân bao bao jumbo có tráng hay không tráng. Tùy theo tải trọng bao sẽ quyết định vải thân bao có định lượng bao nhiêu từ 120gr/m2  – 250gr/m2. Thân bao được cấu tạo dạng ống (bao jumbo tròn) hoặc được may ráp từ 4 manh (bao jumbo vuông).
  • Miệng bao: Tùy theo tính chất sản phẩm chứa đựng và phương pháp đóng hàng bao jumbo có thể được thiết kế không nắp hoặc nắp trùm hoặc ống nạp.
  • Đáy bao : Bao jumbo được thiết kế đáy đóng hoặc đáy xả.
  • Quai : Bao được thiết kế hệ thống đai choàng qua đáy chịu lực toàn bộ trọng lượng bao. có thể sử dụng nâng hoặc cẩu. Tùy theo tải trọng của bao jumbo, nhà sản xuất bao jumbo sẽ chọn đai có bản rộng và lực đứt phù hợp

Kích thước bao jumbo được thiết kế thay đổi phù hợp với tải trọng của bao và tỷ trọng riêng của sản phẩm chứa đựng bên trong.

Bao jumbo đai choàng đáy

Bao jumbo đai choàng đáy

Ứng dụng

Bao jumbo đai choàng đáy được ứng dụng cho những thiết kế bao đựng với tải trong cao, sản phẩm có tỷ trọng riêng lớn. Hệ thống đai choàng đáy sẽ chịu lực cho thân bao.

Ngoài ra giải pháp bao jumbo này rất phù hợp đối với nhu cầu bao tái sử dụng nhiều lần.