Bộ quy chuẩn thương hiệu

March 14, 2018

Đồng phục Louispack

Đồng phục Louispack
March 14, 2018

Văn bản, tài liệu Louispack

Quy chuẩn thiết kế Văn bản, tài liệu Louispack
March 14, 2018

Tem nhãn hàng hóa Louispack

Quy chuẩn thiết kếTem nhãn hàng hóa Louispack
March 14, 2018

Bìa hồ sơ Louis – Mặt trong

Quy chuẩn thiết kế bìa hồ sơ Louispack – Mặt trong
March 14, 2018

Bìa hồ sơ Louis – Mặt ngoài

Quy chuẩn thiết kế bìa hồ sơ Louispack – Mặt ngoài
March 14, 2018

Bì thư Louispack

Quy chuẩn thiết kế bao thư Louispack
March 14, 2018

Bộ nhận diện Louispack

* Danh thiếp Màu sắc: Màu kết hợp chủ đạo của 2 màu cam và đen Cam: […]
March 14, 2018

Slogan và Bộ gen văn hóa

* Slogan Sức mạnh của bao bì Streng of packaging * Những giá trị văn hóa […]
March 14, 2018

Logo Louispack

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ LOUIS chuyên cung cấp và thiết kế, in ấn các […]