louispack

August 22, 2017

Tầm quan trọng của bao bì sản phẩm

Nếu để một sản phẩm riêng lẻ thì chúng ta ít chú ý đến bao bì sản phẩm. Nhưng đặt sản phẩm đó trên một quầy hàng […]
April 26, 2017

Công nghệ in ống đồng trên bao bì

Công nghệ in đống đồng Công nghệ in ống đồng hiện nay được xem là phương pháp in hiện đại áp dụng cho các công nghệ in […]